Eräs enneagrammimaailman merkittävimmistä opettajista, professori David Daniels on poissa.

David menehtyi 26.5.2017.

Davidin vaikutus enneagrammimaailmassa on valtava, ja hänellä on ollut aivan erityinen merkitys meille täällä Suomessa. Yhdessä Helen Palmerin kanssa David on luonut narratiivisen enneagrammikoulutuksen, jonka hän auttoi Leila Valtosen juurruttamaan tänne. Aivan pieni merkitys ei ole Davidilla yhdistyksemmekään kannalta, yhdistyksen syntysanat lausuttiin juuri Davidin ja Helenin johtaman enneagrammi-intensiivin yhteydessä Kaliforniassa, Vallombrosassa, 22 vuotta sitten. David on vieraillut Suomessa lukuisia kertoja, luennoimassa ja opettamassa narratiivista enneagrammia, antamassa tukensa työnsä jatkajille täällä ja ympäri maailman.

David toimi Stanfordin yliopiston kliinisen psykiatrian professorina, ja lojaalista skeptisyydestään – kuutos-kriittisyydestään – huolimatta kiinnostui enneagrammista varhain, ja toi sen piiriin myös uudenlaista uskottavuutta omalla akateemisella asemallaan ja osaamisellaan. Hän on kirjoittanut mm. yhdessä Virginia Pricen kanssa yhden enneagrammin perusteoksista, The Essential Enneagram, ja opettanut ja kouluttanut tuhansia ihmisiä useiden vuosikymmenten ajan.

Yhdistys- ja konferenssiasioissa olemme muutenkin paljosta Davidille velkaa. Hän oli mukana järjestämässä maailman ensimmäistä enneagrammikonferenssia vuonna 1994, ja tämä konferenssi johti kattojärjestömme IEA:n syntyyn.

Vaikka Davidin merkitys enneagrammin kehittämisessä, edistämisessä, tutkimisessa ja harjoittamisessa on kiistaton, maailmanlaajuisen enneagrammiyhteisön suru on jotakin paljon henkilökohtaisempaa. Davidin tapa tukea ihmisiä heidän henkilökohtaisessa kasvussaan oli tarkka, järkähtämätön, lempeä ja huumorintajuinen, sanalla sanoen: viisas. Moni, myös allekirjoittanut, on kokenut Davidilla olleen valtava merkitys elämässään.

Syvällä kiitollisuudella ja kaipuulla, Davidin omaisten ja koko yhteisön surussa myötäeläen

Laura Valtonen & Suomen enneagrammi ry.:n hallitus

Voit  vielä lukea narratiivisen koulun saatesanat Davidille (Terry Saracino), ja myös Davidin oman viimeisen tervehdyksen.