Enneagrammi- ja itsetuntemuksen testejä

netissä on paljon eri tasoista tarjontaa

Löydä oma persoonallisuustyylisi testin avulla

Oman persoonallisuustyylin löytäminen on samaan aikaan antoisaa että haastavaa. Toisille oma sisäinen oivallus ja oman enneagrammityypin löytyminen tapahtuu helposti, toisilta voi vaatia pitkänkin itsetutkimuksen ajan tunnistaa aidosti omaan itseensä, pintaa syvemältä.

Vaikka enneagrammiajattelu pohjautuu yhdeksään erilaiseen perusmotivaatioon, on netistä löytyvien, ilmaisten testien avulla helpompi erotella lähinnä erilaista ulkoista käyttäytymistä ja toimintaa. Älä siis hämmenny, jos pikatestien tulokset ovat hämmentäviä; joskus yhtä ainoaa tyyppiä ei löydy heti tai eri testien tulokset ovat jopa ristiriidassa keskenään.

Testit voivat kuitenkin toimia oman persoonallisuustyypin löytämisen apuna, niiden avulla voit päästä hyvään alkuun. Parhaimmat oivallukset syntyvät kuitenkin usein vasta rehellisessä ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Alla muutamia netistä löytyviä enneagrammipikatestejä suomenkielellä.

Itsetuntemustesti

Narratiivisen enneagrammikoulun luoma testi yhdeksään eri persoonallisuustyyliin

Tunnista itsesi - testi

Namaste Oy:n kehittämä 5 minuutin yksinkertainen ja silti hämmästyttävän tarkka testi

Suomen Kuvalehden pikatesti

Suomen Kuvalehdessä v. 2011 ollut pikanen testi

Enneagrammitesti

Enneagrammi Akatemian 2-3 minuutin pikatesti