Viitonen

Viitosista yleisesti

Tarkkailija, Pohdiskelija, Hahmottaja, Omavarainen

Viitosia motivoi tarve tietää ja ymmärtää kaikki, olla itseriittoisia ja välttyä näyttämästä naurettavalta.Heidän huomionsa kiinnittyy tosiasioihin, yksityisyyteen ja autonomiaan. He välttelevät tyhjyyttä ja ovat tarkkoja reviiristään.Viitonen pystyy käsittelemään myös vaikeita ja raskaitakin aiheita ilman suuria tunnereaktioita.

Viitoset ovat uteliaita, analyyttisiä ja sisäistä näkemystä omaavia. He ovat taitavia puolustamaan erilaisia näkökulmia, mutta saattavat joskus myös ärsyttää ja haastaa ihmisiä tahallaan silkasta väittelynhalusta tai älyllisestä ylemmyydentunnosta.

Sokea alue: saituus

Viitoset parhaimmillaan

Viitoset ovat parhaimmillaan analyyttisiä, loogisia, synteesintekijöitä, viisaita, tietäviä, oivaltavia, keskittyneitä, pitkäjännitteisiä, selkeitä, objektiivisia, ymmärtäviä, tarkkanäköisiä, uteliaita, tunteellisia, rauhallisia, ystävällisiä.

Viitoset huonona päivänä

Pahimmillaan vitoset taas ovat eristäytyviä, älyllisesti ylimielisiä, yksin työskenteleviä, kärkeviä, itsepäisiä, etäisiä, sulkeutuneita, kylmiä, kriittisiä, sitoutumista vältteleviä, epävarmoja, tunteitaan pelkääviä, negatiivisia, kitsaita.

Yhteystiedot

Yhdistyksen sähköposti: enneagrammi.yhdistys@gmail.com


Hallitus kaudella 2018-2019

  • Puheenjohtaja Nina Karlsson nina@energiavalmennus.fi
  • Varapuheenjohtaja Tommi Lehtiniemi tommi.lehtiniemi@gmail.com
  • Sihteeri Ulla Oas 
  • Taloudenhoitaja Marjo Linnasalmi
  • Hallituksen jäsen Mikko Harjunpää
  • Hallituksen asiantuntijajäsen Laura Valtonen

Copyright: Suomen Enneagrammi ry. 2019