Yhdeksikkö

Yhdeksiköt yleisesti

Sovittelija, Rauhanrakentaja, Mukautuja, Viipyilijä

Yhdeksikköjä motivoi tarve pitää yllä rauhaa, sulautua toisiin ja välttää konflikteja. He ovat taitavia ryhmätyössä. Heidän huomio kiinnittyy toisten ihmisten näkökulmiin ja tavoitteisiin sekä harmonisuuteen.

Yhdeksiköt ovat vastaanottavaisia, hyväluontoisia ja toisia tukevia. He etsivät yhteyttä toisiin ihmisiin ja heitä ympäröivään maailmaan.Ysin on vaikea sanoa ”ei” ja hän myöntyy muiden toiveisiin ollakseen mieliksi ja välttääkseen erimielisyyksiä. Ysille on usein helpompi olla taustalla ja välttää ristiriitoja kuin sanoa oma mielipiteensä ja ottaa aktiivisesti osaa neuvotteluihin tai väittelyihin.Ysi ei näytä helposti suuttumustaan tai ärtymystään. Hän saattaas silti olla itsepäinen ja hiljaisen vastustava ollessaan eri mieltä, haluamatta kuitenkaan sanoa omaa mielipidettään ääneen

Sokea alue: laiskuus.

Ysit parhaimmillaan

Yhdeksiköt ovat parhaimmillaan miellyttäviä, rauhallisia, tasapainoisia, anteliaita, sallivia, kärsivällisiä, vastaanottavaisia, objektiivisia, diplomaattisia, avomielisiä, empaattisia, hermostumattomia.

Ysit huonona päivänä

Yhdeksiköt ovat pahimmillaan ”muissa maailmoissa”, unohtavaisia, sitoutumattomia, liian mukautuvaisia, apaattisia, itsepäisiä, pakkomielteisiä, piilevästi vihamielisiä, tuomitsevia, epävarmoja, ikävystyttäviä