Yhdistyksestä

Suomen Enneagrammi Ry

Suomen Enneagrammi Ry on perustettu vuonna 1995. Sen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä enneagrammista kiinnostuneille ja tukea heidän kehittymistään ihmisenä käyttämällä enneagrammin toimintamallia ja menetelmiä.

Finlands Enneagramförening

Finlands enneagramförening, grundad år 1995, är ett forum för enneagramintresserade. Föreningen följer den internationella enneagramföreningens (International Enneagram Association, IEA) etiska regler. Enneagrammet är en modell som beskriver nio olika mänskliga beteendestrategier. Med modellens hjälp kan man öka sin självkännedom och förståelse för andra, och föreningen vill med sin verksamhet tjäna dessa syften. Föreningen ordnar bl.a. temakvällar, koordinerar smågruppsverksamhet samt samlar sina medlemmar till en årlig fest med gästföreläsare från Finland och utlandet. Dessutom upprätthåller föreningen Internetsidor och skickar ut ett medlemsbrev 4 – 5 gånger per år med information om kommande evenemang. Föreningens verksamhet sker huvudsakligen på finska.

The Finnish Enneagram Association, IEA Finland

The Finnish Enneagram Association or IEA Finland, founded in 1995, is a forum for people interested in the Enneagram. IEA Finland  adheres to the ethical rules determined by the International Enneagram Association. The Enneagram is a theory of nine different strategies of human behaviour and a method for enhancing personal growth and understanding of others. IEA Finland supports its members’ development in these areas by organizing seminars, coordinating self-growth groups, issuing a quarterly newsletter and following closely the development in the field. IEA Finland also organizes a yearly banquet with internationally renowned Enneagram experts as guest speakers. Most events are open to the public. The main language of IEA Finland is Finnish.

Yhteystiedot

Yhdistyksen sähköposti: enneagrammi.yhdistys@gmail.com

Hallitus kaudella 2020-2021

  • Puheenjohtaja Christina Björkell – cbjorkell@gmail.com
  • Varapuheenjohtaja Laura Valtonen 
  • Sihteeri ja viestintä Satu Kuosmanen
  • Taloudenhoitaja Merja-Leena Silander
  • Tietotekniikka Timo Kuisma

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste