Ykkönen

Ykköset yleisesti

Perfektionisti, Uudistaja, Omantunnontarkka, Laaduntakaaja

Ykkösiä motivoi tarve elää elämäänsä oikealla tavalla ja kehittää samalla itseään ja ympäröivää maailmaa.  Heidän huomionsa suuntautuu oikein tekemiseen ja parannettaviin asioihin.

Ykköset ovat realisteja, tunnollisia ja periaatteellisia. He ponnistelevat elääkseen korkeiden ihanteiden mukaan.Ykkönen haluaa aidosti parantaa asioita ympärillään ja toimia oikeudenmukaisesti, periaatteellisesti ja omille ihanteilleen uskollisesti. Hän haluaa tehdä parhaansa ja yltää moitteettomiin suorituksiin. Ykkönen arvioi, mikä eri tilanteissa on oikein ja mikä väärin ja pyrkii aina oikeaksi katsomaansa ratkaisuun, mutta on harvoin täysin tyytyväinen itseensä tai ympäristöönsä

Sokea piste: viha

Ykköset parhaimmillaan

Ykköset ovat parhaimmillaan eettisiä, luotettavia, tuotteliaita, parhaaseen pyrkiviä, vastuullisia, täsmällisiä, viisaita, idealisteja, reiluja, rehellisiä, järjestelmällisiä, töihin keskittyviä, korkeita standardeja ja itsekuria noudattavia.

Ykköset huonona päivänä

Pahimmillaan he voivat olla tuomitsevia, joustamattomia, ehdottomia, pakkomielteisiä, kriittisiä itseään ja toisia kohtaan, piikikkäitä, ylivakavia, kontrolloivia, ylihuolestuneita, mustasukkaisia sekä vihaisia moralisteja.