enneagrammilogo

Enneagrammin yhdeksän persoonallisuustyyliä

Enneagrammityypillä tarkoitetaan ihmisen persoonallisuuden perustyyliä. Tämä ilmaistaan enneagrammissa neutraaleilla numeroilla ykkösestä yhdeksään. Jokainen tyyppi on yhtä hyvä.

Mallin suurin anti on auttaa meitä ymmärtämään persoonallisuutemme vaikutusta todellisuuteemme. Se ei kuitenkaan määrittele ihmisen ainutlaatuista kokemusta. 

Enneagrammi auttaa meitä itsemme lisäksi ymmärtämään myös muiden erilaisuutta. Se auttaa näkemään yhdeksän erilaista maailmankuvaa, toimintastrategiaa ja vuorovaikutustyyliä. Samalla se vapauttaa havaitsemaan kasvu- ja kehittymismahdollisuutemme. Kasvunpolku alkaa itsensä hyväksymisestä kaikkine persoonallisuuden puolinensa. 

enneagrammiyhteisö

Enneagrammi tukee itsetuntemusta ja kehitystä

Nykypäivänä enneagrammi on erittäin monimuotoinen ja -ulotteinen. Sitä ei omista yksikään henkilö, instituutti tai yritys. Jokaisella on mahdollisuus tutkia ihmisyyttä enneagrammin avulla ja viedä enneagrammitietoutta yhä laajemmalla ja syvemmälle. Uusia löytöjä tehdään koko ajan. Enneagrammiyhteisö keskustelee vilkkaasti ja haluaa lisää avointa keskustelua enneagrammin eteenpäinviemiseksi. Enneagrammin varhaishistoriasta – niin itse enneagrammisymbolista kuin sen opetuksesta – kerrotaan lukuisia tarinoita. Niillä kaikilla tavoitteena ymmärtää itseään ja toisia.

enneagrammi ilahduttaa

Ymmärrystä, hyväksyntää ja arvostavia tekoja enneagrammin avulla

Enneagrammi tarjoaa monipuolisen, dynaamisen kasvualustan persoonan tutkimiselle sekä itsensä ja muiden ihmisten hyväksymiselle. Se tarjoaa peilin, jonka kautta itseään ja ihmisiä voi oppia tuntemaan paremmin. Yksikään näkökulma ei ole oikea tai väärä, vaan kaikki täydentävät toisiaan. - Omaa kasvua voi tehdä koko elämänsä ajan.

enneagrammityypit


"Luomme yhdessä ainutlaatuisia tapahtumia, keskusteluja ja kohtaamisia."

Kannattajajäsenyyden edut yrittäjälle

Kannatusjäsenmaksun maksamalla yritys voi tiedottaa järjestämistään enneagrammikoulutuksista ja -kursseista mm. yhdistyksen nettisivujen tapahtumakalenterissa. Lisäksi kannatusjäsen saa tuottaa yhdistyksen jäseniltoihin ohjelmaa (esim. maistiaisia enneagrammikoulutuksistaan) sekä markkinoida niissä osallistujille mm. tuottamiaan enneagrammiiin liittyvää oheismateriaalia, kuten kirjoja, materiaaleja, testejä tms. Kannatusjäsenet ovat yhdistykselle tärkeä voimavara.

enneagrammilogo

Suomen Enneagrammi ry

Suomen Enneagrammi ry on perustettu vuonna 1995. Sen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä enneagrammista kiinnostuneille ja tukea heidän kehittymistään ihmisenä käyttämällä enneagrammin toimintamallia ja menetelmiä.

IEA Finland -logo

Kansainvälinen yhteistyö

The IEA (International Enneagram Association) has a rich history and is extremely active worldwide. In addition to being an international association of members committed to furthering the theory and applications of the Enneagram, the IEA also has local chapters in the United States and Canada and countrywide affiliates throughout the world.

enneagrammi-ihmisiä