Enneagrammitesti

Löydä oma persoonallisuustyylisi testin avulla

Oman persoonallisuustyylin löytäminen on samaan aikaan antoisaa että haastavaa. Toisille oma sisäinen oivallus ja oman enneagrammityypin löytyminen tapahtuu helposti, toisilta voi vaatia pitkänkin itsetutkimuksen ajan tunnistaa aidosti omaan itseensä, pintaa syvemältä.

Vaikka enneagrammiajattelu pohjautuu yhdeksään erilaiseen perusmotivaatioon, on netistä löytyvien, ilmaisten testien avulla helpompi erotella lähinnä erilaista ulkoista käyttäytymistä ja toimintaa. Älä siis hämmenny, jos pikatestien tulokset ovat vaihtelevia; joskus yhtä ainoaa tyyppiä ei löydy heti tai eri testien tulokset ovat jopa ristiriidassa keskenään.

Tee testi ja selvitä oma enneagrammityyppisi

Testit voivat kuitenkin toimia oman persoonallisuustyypin löytämisen apuna, niiden avulla voit päästä hyvään alkuun. Parhaimmat oivallukset syntyvät kuitenkin usein vasta rehellisessä ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

https://www.enneagraminstitute.com/rheti

Kattava ja tieteellisesti validoitu englanninkielinen The RHETI -testi

https://integrative9.com/GetYourType/  

Integratiivinen enneagrammi tarjoaa myös kattavia vaihtoehtoja löytää oma tyyppi


enneagrammi numero yhdeksän

Alla on muutamia netistä löytyviä suomenkielisiä enneagrammipikatestejä:

Enneagrammi Akatemian 2–3 minuutin pikatesti.

Namaste Oy:n kehittämä 5 minuutin yksinkertainen ja silti hämmästyttävän tarkka testi.

Anna lehden v. 2009 ollut nopea testi.