Historiaa


Enneagrammin juurilta tähän päivään

Nykypäivän enneagrammi on erittäin monimuotoinen ja -ulotteinen. Sitä ei omista yksikään henkilö, instituutti tai yritys. Jokaisella on mahdollisuus tutkia ihmisyyttä enneagrammin avulla ja viedä enneagrammitietoutta yhä laajemmalla ja syvemmälle. Uusia löytöjä tehdään koko ajan. Enneagrammiyhteisö keskustelee vilkaasti ja haluaa lisää avointa keskustelua enneagrammin eteenpäin viemiseksi.

Enneagrammin varhaishistoriasta – niin itse enneagrammisymbolista kuin sen opetuksesta – kerrotaan lukuisia tarinoita, joissa on varmasti paljon totta, mutta myös paljon mystiikkaa ja ristiriitaisuuksia.

Moderniin enneagrammiin ovat vaikuttaneet lukuisat henkilöt, joista mainittakoon armenialainen mystikko ja henkinen opettaja G.I Gurdijeff (1877–1949). Hän käytti enneagrammisymbolia apuna opetuksessa ja teoriassaan kuinka universumi on muodostunut. Hänen mallinsa ja oppinsa ovat olleet pohjana bolivialaisen Oscar Ichazon (1935-2020) pohdinnoille 1950- ja 1960-luvuilla. Ichazon oppilas, chileläinen Claudio Naranjo (1932-2019) toi sitten opin Kaliforniaan ja aloitti siellä oman oppilasryhmänsä kanssa enneagrammiin syventämisen.

Naranjon alkuperäisessä ryhmässä (Seekers After Truth, SAT) oli mukana useita enneagrammin merkittäviä vaikuttajia kuten Helen Palmer (synt. 1946) ja H.A. Almaas (synt. 1944). Ryhmässä oli mukana myös Robert ”Bob” Ochs, joka toi enneagrammin Chigagoon, Loyolan yliopistoon ja aloitti siellä enneagrammin opettamisen 1971.

Ensimmäinen julkaistu enneagrammista kertova kirja on The Enneagram: A Journey of Self Discovery – Sept. 1984, Maria Beesing, Robert J. Nogosek ja Patrick H. O’Leary.  Tänäpäivänä enneagrammista, sen sovelluksista ja käytöstä on julkaistu tuhansia kirjoja ja muuta materiaalia monilla monilla eri kielillä.

Kansainvälinen enneagrammiyhdistys (IEA, International Enneagram Association) on perustettu 1994 ja Suomen Enneagrammi ry heti seuraavana vuonna.

Tutustu yhdistyksen ’Numeroiden valossa’ -historiikkiin, jossa kerrotaan yhdistyksen ensimmäisistä 20 vuodesta tarinoin ja kuvin.

enneagrammin historia

Historiikki Suomen Enneagrammi ry.