Enneagrammityypit

Yhdeksän loistavan erilaista persoonallista tapaa kohdata maailma


enneagrammityypit

Tiettyä enneagrammityyppiä edustavilla ihmisillä on samankaltainen perusmotivaatio, he tarkastelevat maailmaa ja kohtaavat elämän pitkälti samankaltaisten perusolettamusten kautta.

Vaikka enneagrammi auttaa rakentamaan ja ymmärtämään yhdeksää toisistaan kovin erilaista maailmankuvaa, se vapauttaa myös samalla näkemään liikettä, kasvua ja kehittymistä. Enneagrammi ei määrittele ihmisiä eikä laita tyyppejä latistaviin lokeroihin, vaan rakenne ja malli on luotu auttamaan meitä ihmisiä ymmärtämään ihmisten suurta erilaisuutta ja tunnistamaan samalla itsemme ja oman ytimemme.

Hyvänä päivänä jokainen persoona ja ihminen on kutakuinkin siedettävä toisten tyyppien mielestä. Huonona päivänä jokainen meistä on huonoa seuraa sekä itselleen että muille. Yksikään tyypeistä ja niissä ilmenevissä suhtautumistavoissa ei siltikään ole yhtään enemmän oikeassa tai väärässä. Enneagrammiin tutustumisen kautta useimmat huomaavat, että on olemassa inhimillistä ihmisten erilaisuutta, johon tutustuminen lisää vapautta, hyväksyntää ja rakkautta.


Sisäinen tarve, motivaatio, halu

Jokaiselle tyypillä on oma perusenergiansa ja tapansa tavoitella persoonalleen parasta, mahdollista elämää. Nämä perusmotivaatiot erottavat tyypit toisistaan selkeästi ja merkitsevästi. Alla kiteytettynä jokaisen tyypin keskeinen ajuri.


enneagrammi-ihmisiä

Enneagrammityypit

  1. Olla hyvä, tehdä täydellisesti, kehittää itseään ja ympäröivää maailmaa
  2. Olla rakastettu, arvostettu ja tarpeellinen
  3. Olla tuottava, menestyvä, saada aikaan
  4. Olla aito, uniikki ja tunteva yksilö ja löytää elämän tarkoitus
  5. Olla itseriittoinen, tutkia, tietää ja ymmärtää
  6. Olla turvassa ja luottaa, enneakoida ja varmistaa
  7. Olla onnellinen, vapaa, suunnitellla tulevaisuuden mahdollisuuksia
  8. Olla omavarainen, itsevarma ja tehdä vahva vaikutus maailmaan
  9. Olla rauhassa, yhteisymmärryksessä ja sovussa muiden kanssa


Sokea piste

Jokaisella persoonallisuustyypillä on yksi tyyliin liittyvä keskeinen kehittymisen paikka. Tuo ns. sokea piste on nimensä mukaisesti usein asia, jota ihminen ei itse näe tai joka hänen on hyvin vaikea nähdä ja myöntää itsessään. Joissain enneagrammikirjallisuudessa sokeasta pisteestä käytetään nimityksiä kuolemansynti, perusheikkous tai passion.

Sokea piste on tyypillisesti persoonan kasvussa se asia, joka estää ihmistä saavuttamasta sitä, mitä hän eniten haluaa. Oman sokean pisteen tunnistaminen on toisille äärettömän helppoa ja se auttaa myös oman tyyppinsä löytämisessä. Toisille taas se on kohta, joka vaikeuttaa oman tyypin tunnistamista ja hyväksymistä, sillä harva on tyytyväinen tunnistaessaan itsessään esim. ylpeyden, ahneuden, kateuden, petollisuuden tai laiskuuden.