Kirjallisuus


Enneagrammi-kirjahyllyn perusteoksia

Alla muutamia kirjoja, joiden avulla enneagrammiin voi perehtyä. Kotimaisiakin teoksia on jo mukavasti, toki lisää uutta ja tuoretta tietoa ja ymmärrystä kaivataan. Englanninkielistä kirjallisuutta tulee vuosittain lisää, siksi luettelon päivittäminen on melkein mahdotonta. Kannattaa etsiä uutuuksia esim. amazon.com-nettikirjakaupasta.

Enneagrammikirjallisuuden kirjo kuvastaa hyvin niitä lukuisia erilaisia näkökulmia, joita enneagrammia on vuosien varrelta lähdetty kehittämään ja tutkimaan. Toiset keskittyvät enemmän yksilölliseen, henkiseenkin kasvuun, toiset vievät itsetuntemuksen teemaa liike-elämään, johtamiseen ja tiimityöskentelyyn.

Yksikään näkökulma ei ole oikea tai väärä – onkin mielenkiintoista seurata, mihin enneagrammin persoonallisuusajattelu tulevaisuudessa yhdistyy, miten se kehittyy ja millä tavoin sitä voidaan eri yhteyksessä hyödyntää.

enneagrammikirjahylly

Suomenkielistä kirjallisuutta

Ajanko Sari: Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus. Suomen Liikekirjat, 2016

Akola, Anne Elina: Itseohjautuvuus ja intuitio – suunnistus työyhteisön supervoimiin. Basam Books 2020

Baron, Renee & Wagele, Elisabeth: Yhdeksän hyvää tyyppiä. Atena 1996

Carver, Liz & Green, Josh: Tunnetko enneatyyppisi? Enneagrammin avulla parempaan itsetuntemukseen. Kustantamo S&S, 2020

Chestnut Beatrice: Enneagrammimallin vaistomuunnelmat – 27 persoonallisuustyyliä. Suomen Liikekirjat, Sari Ajanko, Diversitas Oy, 2018

Daniels, David N. & Price, Virginia A.: SEDIG – Enneagrammiopas, suomenkielinen laitos Lindeman & Valtonen & Voutilainen. EV-kehitysyhtiöt 1998

Harju, Kristiina: Kohti Parasta! Muutoksen kirja varovaisille, epäilijöille ja turhautuneille. WSOY, 2003

Lindeman, Ari & Valto, Kirsi & Voutilainen, Eero: Yhdeksän persoonaa työyhteisössä. WSOY 1998

Konttinen, Eivor: Enneagrammin vapauttavat totuudet, Matkani menneisyyden varjoista valoon. EKConsulting, 2010

Kumpula, Sari: Kissan 9 luonnetta. Ymmärrä lemmikkiäsi enneagrammin avulla. Amino-kustannus, 2007

Malimaa Auli: Onni asuu jo sinussa – 9 tapaa olla onnellinen. Kustannusosakeyhtiö Otava, 2019

Pesonen Pirjo: Koskettavia kohtaamisia kurssikeskuksessa. Opas itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen. Books on Demand, 2021

Pihlanto, Pekka: Yritysjohtajan ja controllerin toiminta enneagrammiteorian valossa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A-8: 1998

Riso, Don Richard & Hudson, Russ (suom. Leena Siitonen): Enneagrammin viisaus. Opas yhdeksään persoonallisuustyyppiin. Viisas Elämä Oy, 2016

Saanila, Jutta: Läsnäilo – Itsetuntemus ja enneagrammi. Minerva 2012

Suomen Enneagrammi ry (toim. yhdistyksen kunniajäsen Sirja Blixt): Numeroiden valossa. Suomen Enneagrammi ry:n ensimmäiset 20 vuotta. Linkki: Historiikki_Suomen Enneagrammi ry. 2015

Taivainen, Seija: Mistä on hyvät tyypit tehty? Päivä, 2011

Taivainen, Seija: Hyvät tyypit vuorovaikutuksessa. Päivä, 2014

Taivainen, Seija: Hyvissä väleissä. Hyödynnä enneagrammia arjessa. Atena Kustannus Oy, 2017

Valtonen, Leila & Olli: Yhdeksänkulmainen peili: Paranna itsetuntemustasi enneagrammin avulla. Kirjapaja 1996

Valtonen, Leila & Olli: Hyvä ja paha sisu, Etsi kasvusuuntasi enneagrammin avulla. Kirjapaja 1999

Voutilainen, Eero: Persoonallista kasvua, Enneagrammi oman kasvun oppaana. EV-kehitysyhtiöt, 1997 Linkki: Persoonallista kasvua

Voutilainen, Eero: Hengellistä kasvua – Heikentyessäni vahvistun. Persoonallista ja hengellistä eheytymistä kaiken ikää. EV-kehitysyhtiöt, 2000

Wagele, Elisabeth (suom. Ismo Tikkanen): Yhdeksän erilaista oppijaa: Enneagrammi kasvattajan ja opettajan oppaana. Atena 1997

Ulkomaista enneagrammikirjallisuutta (lähinnä englanniksi)

Almaas, A.H.: Facets of Unity: The Enneagram of Holy Ideas. Shambhala; Second Impression edition, 2000

Almaas, A.H.: Keys to the Enneagram. Shambhala Publications, Inc., 2021

Appel, Wendy: InsideOut Enneagram, The Game-Changing guide for Leaders. Palma Publishing, San Rafael, 2011

Baron, Renee & Wagele, Elizabeth: The Enneagram Made Easy – Discover the 9 Types of People. 1994(?)

Baron, Renee & Wagele, Elizabeth: Are you my type, Am I Yours? Relationships made easy through the Enneagram. Harper San Fransisco, 1995

Bast, Mary & Thompson Clarence: Out of the Box; Coaching with the Enneagram. Ninestar Publishing, 2005

Chestnut, Beatrice: The complete Enneagram; 27 paths to greater self-knowledge. SheWritesPress, 2013

Chestnut, Beatrice & Paes, Uranio: The Enneagram Guide to Waking Up. Hampton Roads Publishing Company, Inc., 2021

Coates, Mona: Sex, Love and Your Personality: The Nine Faces of Intimacy. The Editorial Department, 2011

Condon, Thomas: Enneagram Movie and Video Guide: How to See Personality Types in the Movies 3.0. The Changeworks, 2011

Condon, Thomas: Easy in Your Harness: NLP and the Enneagram. The Changeworks, 1994

Condon, Thomas: The Dynamic Enneagram: How to Work with Your Personality Style to Truly Grow and Change. HarperCollins, 1997

Daniels, David N.: Essential Enneagram: The Definitive Personality Test and Self-Discovery Guide. HarperOne; Rev Upd edition, 2009

Daniels, David N. & Price, Virginia A.: SEDIG, Stanford Enneagram Discovery Inventory and Guide. Mind Darden, 1998

Daniels, David & Dion, Suzanne: The Enneagram, Relationships and Intimacy, 2020

Goldberg, Michael J.:  The 9 Ways of Working; How to use the enneagram to discover your natural strength and work more effectively. Marlowe & Company, New York, 1996

Hampson, Michael: Head versus Heart and our gut reactions. The 21st century Enneagram. O Books, 2005

Heuertz, Christopher L.: The Sacred Enneagram. Zondervan, 2017

Heuertz, Christopher L.: The Enneagram of Belonging. Zondervan, 2020

Howe-Murphy, Roxanne: Deep Coaching. Using the Enneagram as a catalyst for profound change. Enneagram Press, 2007

Howe-Murphy, Roxanne:  Deep Living, Transforming your Relationship to everything that matter through Enneagram. Enneagram Press, 2013

Hurley, Kathleen & Dobson, Theodore: My Best Self. Using the Enneagram to Free the Soul. HarperCollins, San Francisco 1993

Hurley, Kathleen & Dobson, Theodore: Enneagram for the 21 Century. The Modern Seeker’s Guide to Fulfilling Relationships and Spiritual Vitality. Enneagram Resources, Inc. Colorado 1999

Hurley, Kathleen & Dobson, Theodore: Discover Your Soul Potential: Using the Enneagram to Awaken Spiritual Vitality. WindWalker Press, 2000

Keller, Claudette: Blooming the Flower within Enneagram Empowerment. McMurray, PA 1997

Kingma, Lee: What’s your tribe? An Enneagram guide to human types at work and play. Juta & Company Ltd, 2007

Lapid-Bogda, Ginger: What type of Leader are you? Using the Enneagram system to identify and grow your leadership strengths and achieve maximum success. McGraw-Hill, 2007

Lapid-Bogda, Ginger: Bringing out the best in yourself at work. How to use the enneagram system for success. McGraw-Hll, 2004

Lazenby, Malcolm: Working with Emotional Health and the Enneagram. 2019

Linden, Anne & Spanding Murray: The enneagram and NLP. A journey of evolution. Metamorphous Press, 1994

Lyckow Bäckman, Cicci: Alla dina egobitar. Ladattava pdf.

Lyckow Bäckman, Cicci: Aspects of you. 2021

Maitri, Sandra: The Spiritual Dimension of the Enneagram: Nine Faces of the Soul. Tarcher, 2001

Maitri, Sandra: The Enneagram of Passions and Virtues: Finding the Way Home. Tarcher, 2009

Naranjo, Claudio: Enneatypes in Psychotherapy. Holm Press Preschott, Arizona 1995

Nario, Claudia & Krüger, Hugo: Nine Sapiens: Biology and Evolution of Personality Types. 2021 

Nathans, Hannah: The Enneagram At Work. Towards Personal Mastery and Social Intelligence. Scriptum, Schiedam, The Netherlands 2003

Ni Chellaig, Aine & Kingman, Kelly: The Visual Enneagram: A quick tour of the nine types. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013

Palmer, Helen: The Enneagram: Understanding Yourself and the Others in Your Life. HarperCollins,San Francisco 1991

Palmer, Helen: The Enneagram in Love & Work. HarperCollings, San Francisco 1995

Pearce Herb & Brees, Karen K.: (The complete idiot’s guide to) The Power of the Enneagram. Alpha, 2007

Quigley, Martin: More than a number. JM Agency, 2024

Riso, Don Richard & Hudson, Russ: The wisdom of the Enneagram; The complete guide to psychological and spiritual growth for the nine personality types. Bantam Books, 1999

Riso, Don Richard & Hudson, Russ: Personality Types: Using the Enneagram for Self-Discovery. Mariner Books, 1996

Rohr, Richard & Ebert, Andreas: The Enneagram – A Christian Perspective. 2001(?)

Rhodes, Susan: The Positive Enneagram; A New approach to the nine personality types. Geranium Press, 2009

Rhodes, Susan: The Integral Enneagram. A dharma-oriented approach for linking the nine personality types, nine stages of transformation & Ken Wilber’s Integral Operating System. Geranium Press, 2013

Smith, Margaret H.: Money from fear to love. Using the Enneagram to create wealth, prosperity and love. EnneaCoaching, 2011

Tallon, Robert & Sikora, Mario: Awareness to Action. The Enneagram, Emotional Intelligence and change. University of Scranton Press, 2006

Vallander, Saleh: 27 Passions. 2022

Vallander, Saleh: The Nine Barriers to the Heart. 2024 

Wagele, Elizabeth: The Enneagram of Parenting. HarperOne, 1997

Wagele, Elizabeth: The Enneagram of Death; Helpful insights by the 9 types of people on grief, fear, and dying. International Enneagram Association, 2012

Wagner, Jerome: Enneagram Spectrum of Personality Styles. Enneagram Studies and Applications, 1996

Wagner, Jerome: Nine Lenses on the world – The Enneagram Perspective. Enneagram Studies and Applications, 2010